iletisim@umitorman.net

Türk Atasözleri

Türk Atasözleri

Acele ile menzil alınmaz

Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık tır

Acele yürüyen yolda kalır

Acındırırsan arsız olur acıktırırsan hırsız olur

Acı söz insanı dinden çıkartır , tatlı söz insanı inden çıkartır

Acıyan çok ama ekmek veren yok

Aç doymam tok acıkmam sanır

Aç gözünü açarlar gözünü

Açın karnı doysa gözü doymaz

Adam adam sayesinde adam olur

Adam adamdır olmasa da pulu , eşek eşektir olmasa da  çulu

Adam yenilmekle marifetli olur , yanılmakla alim .

Adamın yere bakanından , suyun sessiz akanından kork

Adam ıkrarından hayvan yularından tutulur

Adamın kıymetini adam bilir

Ağaca balta vurmuşlar sapı bedenimden demiş

Ağaca çıkan keçinin , dala bakan oğlağı olur

Ağacın meyvesi olunca başını aşağıya sallar

Ağaçtan maşa aptaldan paşa olmaz

Ahmağa yüz aptala söz vermeğe gelmez

Ahmak misafir ev sahibini ağırlar

Alçak yerde yatma sel alır , yüksek yerde yatma yel alır

Alçak yerde tepecik kendini dağ sanır

Aptalın yağı çok olursa (veya parası çok olunca ) ya başına ya kıçına çalar

Araba devrilince yol gösteren çok olur

Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Dursunoğlu reşit sen söyle sen işit

Osur osur ipe diz

Damlaya damlaya göl olur

Bir elin verdiğini öbür el duymasın

Bol bol yiyen bel bel bakar

Borca içen iki kez sarhoş olur

Borçlunun dili kısa gerek

Borçtan korkan kapısını dibine kadar açmaz

Borç yğidin kamçısıdır

Ayağını yorganına göre uzat

Boşboğazı cehenneme atmışlar       odun yaş yaş diye bağırmış

Çirkefe taş atma üstüne sıçrar

Çivi çıkar ama yeri kalır

Çok havlayan köpek ısırmaz

Çok mal haramsız çok laf yalansız olmaz

Çürük tahta çivi tutmaz

Değirmene gelen nöbet bekler

Deli deliden hoşlanır imam ölüden

Demirden korkan trene binmez

Deniz dalgası olmaz kapı da halkasız

Domuz derisinden post olmaz eski düşmandan dost olmaz

Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir

Edebi edepsizden öğren

Elelin eşeğini türkü çağırarak arar

Elmanın dibi göl armudun dibi yol olmalı

Elti eltiye eş olmaz arpa unundan aş olmaz

Erine göre bağla başını tencerene göre kaynat aşını

Eşeği düğüne çağırmışlar ya odun eksik ya su demiş

Eşşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme kimi uzun der kimi kısa

Faydasız baş mezara yaraşır

Gel demesi kolay git demesi zordur